9 รับ 100 ทํา 400 ถอน 200

9 รับ 100 ทํา 400 ถอน 200 9รับ100 ทํา 200 ถอนได้100 15รับ100ทำ400ถอน200 10รับ100ทํา400ถอน200 20 รับ

100 ทำ 400ถอน200 10 รับ100 ทำ 500 ถอน 200 10รับ100ทำยอด400 10 รับ 100

ทำยอด 200 ถอนได้ 100 29รับ100ทํา400ถอน200